czwartek, 7 marca 2013

analogi na pożegnanie/farewell analogs

Wrócę. Z nową energią. Nie wiem kiedy to się stanie, ale na razie dzieje się tak wiele, że nie jestem w stanie myśleć o niczym więcej niż to, co w realnym świecie. Bardzo żałuję, że nie mogę Was odwiedzać. Wiem, że bez tego to miejsce nie ma sensu. A wolałabym, żeby miało.
Mam nadzieję, że uda mi się tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny pokazać kolejny kalendarz, który będzie ważny do marca 2014..Mam nadzieję, ale nie mogę tego obiecać..
Do zobaczenia..:)

Piccadilly Circus (Smena 8M)

Wiedeń Theseus Temple, Volksgarten, Hofburg (Agfa Solinar) 

Mr and Mrs Hat ;) (Smena 8M)

I'll be back. With new energy. I don't know when it happens, but there's so much going on right now, that I'm not able to think of anything more than the offline world. I regret I can't visit you. I know, that without that factor this place doesn't make sense. And I'd prefer if it had.
I hope, I'll traditionally manage to show you another spring-to-spring calendar, which will be valid till march 2014..I hope, but I can't promise that..
I hope to see you soon..:)
J.