środa, 29 lutego 2012

dobre wieści z głownej siedziby/good news from headquarter

Koniec.Finito! udało się namalować wszystkie ilustracje do kalendarza:)) <3 pojawiły się nowe postaci, stwory Ninja, są nawet niesamowite (heavy) metalowe Dotboty!;) nie mogę doczekać się kiedy wszystko zostanie zeskanowane, wydrukowane i złożone w wyczekaną książeczkę na nowy rok:) Czuję się jak mała dziewczynka czekająca na wielką niespodziankę:) Jak na tym zdjęciu z przedszkola;)  czy wiosna to też Wasza ulubiona pora roku?:)) 

 Czerwone kokardy, spódnica z szelkami, no i całkiem inne pokolenie zabawek:) / Red bows, skirt with suspenders, and completely different generation of toys:)

The End. Finito! I managed to paint all the pictures to the calendar:))<3 New characters appeared, as well as Ninjas and (heavy) metal Dotbots!;) I can't wait to have them scanned, printed and ready as a book for a new year:) I feel like a little girl waiting for a big surprise:) Like me in this picture from the kindergarten;)
Is spring your favourite season too?:))

udanego dnia!/have a nice day!
Just

sobota, 25 lutego 2012

największy dotpic na świecie/the biggest dotpic in the world

Wracam po przerwie, na chwilkę, z zapowiedziami..
Gdybyście wiedzieli ile rzeczy rozprasza mnie przy robieniu kalendarza w tym roku...oj! momentami zaczynam wątpić czy uda mi się go doprowadzić do druku;)
Taki największy dotpic na świecie na przykład..Niby nic ale jednak 4 dni zajęło mi dokończenie go..:)
Co do kalendarza..;)) W najbliższych postach będzie informacja o kolejnym dotpicsowym rozdawnictwie:)) Tym razem będzie trzeba odpowiedzieć na dosyć trudne pytanie dotyczące kalendarzowych postaci. Ale to wkrótce. No i ogłoszenie wyników candy odbędzie się tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny:)) Bądźcie czujni!

40x50cm akwarele na płótnie/40x50cm watercolours on canvas

I'm comming back after a break, for a moment, with announcements..
If you only knew how many things are distracting me during painting my calendar this year..! there are moments I start doubting if I am able to print it at all;)
For example such biggest dotpic in the world..Like nothing but it took me 4days to finish it..:)
Comming  back to the calendar..;)) In the nearest posts there will be info about another dotpics giveaway:))
This time, to win, you will have to answer quite a difficult question considering calendar characters. But the question will be asked soon. And the results of the giveaway will take place traditionally on the first day of spring:)) Stay tuned!

uściski/hugs!!
Just