niedziela, 19 września 2010

Serce oskarżycielem / The Tell-Tale Heart

TRUE! - nervous - very, very dreadfully nervous I had been and am; but why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses - not destroyed - not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, then, am I mad? Hearken! and observe how healthily - how calmly I can tell you the whole story.
Edgar Allan Poe "The Tell-Tale Heart"

       To prawda! Nazbyt żyłem podówczas, jak i dziś żyję - nerwami, ale dlaczego miałbym być obłąkany? Choroba wysubtelniła zmysły, ale ich nie zniszczyła, nie przytępiła. Przede wszystkim słuch mój, wydelikacony, stał się nadwrażliwy. Słyszałem wszystko, co działo się w niebie i na ziemi, a także wiele ze zdarzen piekielnych. Czy można jednak nazywać to obłąkaniem? Posłuchajcie jak rozsądnie i spokojnie potrafię wyłożyć całkowity przebieg wypadków.
 -tłumaczenie  L. André/ translation L. Andre
Bez wątpienia - jestem zbyt nerwowy, strasznie nerwowy, zawsze byłem taki... Na jakiej wszakże zasadzie chcecie koniecznie upatrzyć we mnie szaleńca? Choroba zaostrzyła moje zmysły - nie znicestwiła ich - nie przytłumiła. Ponad innymi zmysłami - słuch mój górował niezwykłą czujnością. Słyszałem wszystko, cokolwiek działo się w niebiosach i na ziemi. Słyszałem wieleć z tego, co się działo w piekle. Skądże mi do szaleństwa? Chwila uwagi! Baczcie jeno, z jakim nadmiarem zdrowia i pogody ducha mogę wam opowiedzieć wszystko, co się stało.
-tłumaczenie B. Leśmian /translation by B.Lesmian


Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej czytałam nowele E.A.Poe. Uwielbiam je i zawsze tak było, od pierwszego spotkania z nimi dziesięć lat temu. Wówczas nie wiedziałam jeszcze, że są klasykami, ale jego styl był tak imponujący, że Poe stał się jednym z moich ulubionych artystów. Teraz, patrząc na tłumaczenia jego prac widzę, że zdecydowanie wolę ich oryginalne wersje po angielsku..

Preparing to the entrance examinations I read E.A.Poe's short stories. I love them, I always have, since the first time when I read some short stories ten years ago. Then I didn't know his novels are classics, but his style was so impressive for me that Poe became one of my favourite artists. Now, looking at translations of his works I see that I prefere English original versions of them, definitely..

Jakie są Wasze ulubione książki?
What are your favourite books?

Udanego tygodnia Wam życzę:)
Have a successful week:)tytuł: zebranie
title: panel meeting

4 komentarze: